Mjerenje i ispitivanje

MJERENJE I ISPITIVANJE

Prilikom izrade elektroničkih sklopova ili uređaja nezaobilazan korak je postupak mjerenja i ispitivanja.

Tvrtka Kibernetika pruža takvu uslugu u sklopu usluge sastava elektroničkih sklopova prema zahtjevu naručitelja. Nakon lemljenja komponenata na tiskane pločice, neophodna je vizualna kontrola, ali isto tako i električka provjera sklopa. Ovdje se najčešće radi o jednostavnim mjerenjima u cilju provjere funkcioniranja sklopa i njegove električke ispravnosti.

Mjerenje i ispitivanje se vrši prema točno određenom naputku u cilju postizanja kvalitetnog rezultata. U naputku o mjerenju i ispitivanju određuje se mjerni postupak kao i potrebna mjerna oprema. Ovdje je često uključen razvojni alat za unos programa uz pomoć namjenskih međusklopova (programatora) i kabela uz potporu programskog sučelja na računalu. Krajnji cilj usluge je isporuka ispravno zalemljenih i ispitanih sklopova naručitelju, dogovorenim načinom i rokovima.

Kibernetika