PCB dizajn

Usluga layout dizajna sastavni je dio ponude u proizvodnji elektroničkih sklopova. Iz dobivene scheme, prema zahtjevima naručitelja, izrađuje se dizajn dvoslojnih ili višeslojnih pločica sa pripremom za njihovu izradu kod proizvođača.

DIZAJN TISKANIH PLOČICA

Potrebno je uvidjeti i razumjeti razloge za korištenje takve usluge. Ovdje je uključeno:

 • skraćenje rokova izrade tiskanih pločica
 • oslobađanje razvojnih inžinjera poslova dizajna
 • provjera dizajna prema tehnološkim parametrima pločice
 • priprema dokumentacije za izradu tiskane pločice

Ključna riječ u dizajnu kao i u razvoju je suradnja. Za kvalitetnu suradnju potrebno je osigurati slijedeće:

 • točnu schemu sklopa
 • dimenzije pločice koja se dizajnira
 • listu svih komponenata koje će se nalaziti na pločici
 • broj slojeva koji će imati pločica
 • tehnologija izvedbe; SMD jednostrani ili dvostrani
 • traženo vrijeme izrade dizajna
 • traženi izlazni format datoteka i dokumentacije

Prilikom započinjanja projekta dizajna, želja nam je posjetiti vašu tvrtku i utvrditi sve detalje. Detalji se najčešće odnose na precizno utvrđeni krajnji cilj koji se želi postići, način rada kojim će se stići do kvalitetnog dizajna, osobe koje će međusobno komunicirati i način te komunikacije, svi potrebni tehnološki parametri, verifikaciju dizajna u međufazama i po završetku prije odlaska pločice u izradu.

Praksa na projektima dizajna tiskanih pločica je pokazala mogućnost ostvarenja zadanog cilja uz dobru suradnju između naručitelja i izvoditelja dizajna.

Tehnička pretpostavka za tu suradnju je i sukladno programsko sučelje na kojem se radi.

Kibernetika Kibernetika