Tehničke bilješke

TEHNIČKE BILJEŠKE

Kibernetika d.o.o. nudi uslugu sastava elektroničkih sklopova koji uključuje izradu tiskanih pločica od provjerenih proizvođača, nabavu komponenata, strojno polaganje i lemljenje, te ispitivanje sklopova prema zahtjevima naručitelja.

Mogući broj pločica u izradi može biti od 1 do 10 000, veličine komponenata od 0402 do BGA, prema dogovorenim rokovima. Višegodišnje iskustvo u proizvodnji elektroničkih sklopova koristeći se industrijskim Samsung strojem za polaganje SMD komponenata i Lpkf prototipnom linijom, omogućava nam izradu različitih sklopova u prihvatljivim rokovima.

Za izračun cijene izrade ili proizvodnje sklopova, molimo pošaljite nam listu komponenata, engleska skraćenica BOM, za izradu tiskanih pločica Gerber datoteke u RS-274X formatu, te u dogovoru i ostale tehničke podatke o projektu, na adresu: info@kibernetika.hr

Značenje riječi kibernetika

Izvor je grčki, a znači kormilariti. Znanost o zakonitostima toka informacija i upravljačkim dijelovima u strojevima, živim organizmima i njihovim zajednicama.

Ime i osnovne postavke dao je 1948 Norbert Wiener u knjizi Kibernetika ili kontrola i komunikacije u živim bićima i stroju.

Područje primjene kibernetike vrlo je široko, pa su se razvile i različite grane prilagođene pojedinim područjima istraživanja.

Tehnička kibernetika bavi se teorijom i primjenom vođenja tehničkih sustava i čini osnovu širokom području tehničkih disciplina. Ona, uz ostalo, obuhvaća sustav automatskog vođenja, daljinskog mjerenja i upravljanja, elektronička računala. Konstrukcija stroja koji će sam učiti i zapamćeno logički povezivati, jedan je od ciljeva tehničke kibernetike.

Kibernetika